Tafelzetting #3, De Singel, VAI:
'Publieke Denkbeelden'


Jan van Eyck Academy, Open Studios:
'Stad van Menslievendheid'


PILAR, De Geleefde Stad:
'Forms of Public Privacy'


Z33, FORMAT:
'Forms of Public Privacy'


Gerrit Rietveld Academy, The Show:
‘Situations in Le Corbusier’s Apartment’


Gerrit Rietveld Academy:
'Exhibition space'